^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราการแลกเปลี่ยน

 

 

Previous ◁ | ▷ Next

 

                11 กรกฎาคม  2561 กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู  ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้  

      ต.บางช้าง    อ.สามพราน     จ.นครปฐม                                                                                       <<โหลดภาพกิจกรรม>>

 

 

    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม คณะสงฆ์ตำบลบางช้าง  เดินทางมา

แสดงธรรมในหัวข้อ   สุจริต  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ 

ความเข้าใจ   และปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่งสอนทาง

พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา-

ปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดบางช้างใต้

       26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดบางช้างใต้  จัดกิจกรรม

วันสุนทรภู่ โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ดังนี้ 

1.รื่นรมย์ชมวีดีทัศน์   2.สัมผัสอักษร   3.ป้อนข้อมูลเพิ่มภูมิคุ้มกัน

4.หรรษาพาบิงโก   5.เม็ดโตโชว์หลากสี6.ตีบทแตกแลกรางวัล

   7 มิถุนายน  2561  โรงเรียนวัดบางช้างใต้  จัดกิจกรรม

วันไหว้ครู  เพื่อน้อมรำลึกถึงครูผู้มีพระคุณ

    นายสมบูรณ์ วิริยะ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดบางช้างใต้ 

เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2561  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา-

กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวพระผู้

พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภัคดีแด่

พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ ปีนี้เป็นปีที่ 107  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี 

ลูกเสือ  เนตรนารีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  ณ  โรงเรียน

วัดบางช้างใต้  ต.บางช้าง อ.สามพราน  จ.นครปฐม

       26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดบางช้างใต้  จัดกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติด โดยการนำของ นายสมบูรณ์  วิริยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้  ได้ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางช้าง  และนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ในชุมชนบางช้าง

 

 

                               

 

                                   

 

 

                                      << ดูข่าวกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด>>

Copyright © 2013. โรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร) โทร 034321462 แฟกซ์ 034321462 E-Mail bctschnew@gmail.com Rights Reserved.