^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

     วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้  กำชับนักเรียนให้

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 

 

 

 

วิธีป้องกันไวรัสโควิด 2019

Previous ◁ | ▷ Next

Copyright © 2013. โรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร) โทร 034321462 แฟกซ์ 034321462 E-Mail bctschnew@gmail.com Rights Reserved.