^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

วิธีป้องกันไวรัสโควิด 2019

Previous ◁ | ▷ Next

 

           

 17 กันยายน 2562  โรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า จัดกิจกกรรมจัดกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

 

 

      17  กันยายน  2562  กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า

จัดกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมบูรณ์  วิริยะ

ประธานกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า เป็นประธานเปิดงาน

  

       26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ จัดกิจกกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยการ

นำของ นายสมบูรณ์  วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้

คณะครู บุคลากรการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางช้างใต้

 

      15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ จัดกิจกกรรม

ทำบุญ หล่อเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา  และแห่เทียนไปถวาย

วัดบางช้างใต้  วัดบางช้างเหนือ และวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

โดยการนำของนายสมบูรณ์  วิริยะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน

วัดบางช้างใต้

 

 

      26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ จัดกิจกกรรม

วันต่อต้านยาเสพติด โดยการนำของผู้อำนวยการสมบูรณ์  วิริยะ

ซึ่งมีกิจกรรม การชมวิดิทัศน์โทษของการติดยาเสพติด

กิจกรรมการทำแผนผังความคิดการป้องการยาเสพติด และ

การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน

 

 

      13 มิถุนายน  2562  โรงเรียนวัดบางช้างใต้

จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณ

ของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน  เป็นการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญู

ต่อครูบาอาจารย์

 

        17 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 

จัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดบางช้างใต้ เนื่องใน

วันวิสาขบูชาโดยการนำของ นายสมบูรณณ์  วิริยะ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดบางช้างใต้       

                               << ดูข่าวกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด>>

    9  สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ จัดกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ  ซึ่งมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ถวายพานพุ่ม

และร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ  โดยการนำของ

ผู้อำนวยการสมบูรณ์  วิริยะ

 

     25  กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ จัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา  ช้างเผือกฟาร์ม และณ สัทธา อุทยานไทย

จ. ราชบุรี

 

         5  กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ จัดกิจกรรม

ทักษิณานุประทาน โดยการนำของผู้อำนวยการสมบูรณ์  วิริยะ

 

        26  มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ จัดกิจกรรม

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ

สุนทรภู่ กวีเอกของโลก  และส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน

และแสดงความสามารถด้านภาษาไทย

 

        7  มิถุนายน 2562 องค์การบิหารส่วนตำบลบางช้าง

ร่วมกับ โรงเรียนวัดบางช้างใต้  โรงเรียนบ้านบางม่วง

โรงเรียนบ้านหัวอ่าวและองค์กรในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 10   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

พระบรมราชินี

 

        6 มิถุนายน 2562  โรงเรียนวัดบางช้างใต้  จัดกิจกรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตย  โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธาน

นักเรียน ประจำปีการศึกษา  2562    

                                << ดูข่าวกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด>>

Copyright © 2013. โรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร) โทร 034321462 แฟกซ์ 034321462 E-Mail bctschnew@gmail.com Rights Reserved.