BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


เพลงประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดบางช้างใต้


เนื้อเพลงมาร์ชโรงเรียนวัดบางช้างใต้


ถิ่นคนดีศรีสามพราน  งามล้ำเลิศ  แหล่งก่อเกิดวิทยาน่าเลื่อมใส

บางช้างใต้นามนี้ศิวิไลซ์  ภาคภูมิใจหลวงพ่อใยสร้างปณิธาน

10 มิถุนา พ.ศ.2464  โรงเรียนนี้ก่อกำเนิดเกิดสถาน

ชนรุ่นหลังรักษาไว้ให้ยืนนาน  วิทยาการก้าวล้ำเทคโนโลยี

เรียนดี กีฬาเด่นเป็นสง่า  เลิศวิชา คุณธรรมสมศักดิ์ศรี

ลูกแดงเหลือง เลื่องชื่อล้ำนำสิ่งดี  รักสามัคคี สร้างคนดีศรีสามพราน**********************

โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2