BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวกิตติมา วรสาร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายกฤษฎา อุณอนันต์
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2