BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 --->> ดูรายละเอียด

การนิเทศภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 --->> ดูรายละเอียด

แจ้งการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 --->> ดูรายละเอียด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 --->> ดูรายละเอียด

ผู้บริหาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางช้างใต้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา --->> ดูรายละเอียด

โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2