BANGCHANGTAI SCHOOL
เมนูโรงเรียน
บุคลากร
E–Serviceโรงเรียนวัดบางช้างใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศภายในประจำเดือนกันยายน 2565 --->> ดูรายละเอียด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ ควบคู่วิชาการ ทักษะพื้นฐาน ผสานความปลอดภัย --->> ดูรายละเอียด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ --->> ดูรายละเอียด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานนักเรียนภายใต้โครงการ "KID CAN DO" หนูทำได้ ครั้งที่1 --->> ดูรายละเอียด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 --->> ดูรายละเอียด

การนิเทศภายใน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 --->> ดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร) เรื่อง แนวทางปฏิบัติกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา --->> ดูรายละเอียด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 --->> ดูรายละเอียด

การนิเทศภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 --->> ดูรายละเอียด

แจ้งการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 --->> ดูรายละเอียด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 --->> ดูรายละเอียด

ผู้บริหาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางช้างใต้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา --->> ดูรายละเอียด

โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2