BANGCHANGTAI SCHOOL
เมนูโรงเรียน
บุคลากร
E–Serviceโรงเรียนวัดบางช้างใต้


งานบริการของโรงเรียน

งานบริการของโรงเรียนวัดบางช้างใต้

    1. ขั้นตอนการขอย้ายออกของนักเรียน --->>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

    2. ขั้นตอนการขอผ่อนผันให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ป.1) --->>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

    3. ขั้นตอนการขอลาออกของนักเรียน --->>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

    4. ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน --->>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

    5. ขั้นตอนการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา --->>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

    6. ขั้นตอนการขอใช้อาคารสถานที่ --->>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

    7. ขั้นตอนการขอย้ายเข้าเรียน --->>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการโรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2