BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2