BANGCHANGTAI SCHOOL
เมนูโรงเรียน
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร)

โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2