BANGCHANGTAI SCHOOL
เมนูโรงเรียน
บุคลากร
E–Serviceโรงเรียนวัดบางช้างใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ ควบคู่วิชาการ ทักษะพื้นฐาน ผสานความปลอดภัยโรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2