BANGCHANGTAI SCHOOL
เมนูโรงเรียน
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


ภาพกิจกรรม


กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ณ ศูนย์สอบโรงเรียนวัดบางช้างใต้   
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ ควบคู่วิชาการทักษะพื้นฐาน ผสานความปลอดภัย
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>


กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>


กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>


กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

กิจกรรมพิธีทำบุญ แห่เทียนเข้าพรรษา
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

กิจกรรมวันไหว้ครู
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
<<ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>
<<==หน้าที่แล้ว 1 2 หน้าถัดไป==>>
โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2